Povinná publicita[1].jpgPrevence vzniku nebezpečných odpadů ve společnosti Techniques Surfaces Czech Republic s.r.o..