Česky English Deutsch
Drobečková navigace

O firmě > Technologie ARCOR

 
Technologie ARCOR - CARBO-NITRO-OXIDACE  
 
Termochemická povrchová úprava - "Nitridace v mediu iontové kapaliny" (nitridace v solné lázni s následnou oxidací)
 
Technologie s cílem zlepšit odolnost proti opotřebení, zadření, otěru a korozi.
 
Technologie ARCOR ( nitridace v solné lázni) nabízí nejširší nabídku povrchových úprav pro součástky, které vyžadují buď jednoduché nebo kombinované třecí vlastnosti, odolnost proti zadření, vysokou korozní odolnost a odolnost vůči únavě povrchu. Povrchové vlastnosti všech typů železných materiálů můžou být vylepšeny díky zušlechtění technologií ARCOR  (ocel, litina, slinuté železné slitiny, apod.). Technologie ARCOR je ve světě známá i pod názvy TENIFER, TUFTRIDE, MELONITE, aj.

Prostřednictvím CLIN technologie ARCOR umožňují nastavit koncentraci dusíku a kyslíku na povrchu dílců. V kombinaci s úpravou procesních parametrů jako čas a teplota (od 490 °C do 590 °C) a předchozí nebo následnou tepelnou úpravou, mohou být dosaženy specifické vlastnosti (vysoká kluznost, vysokou korozní odolnost, odolnost proti zadření, snížení vodíkové křehkosti, odolnost proti únavě). Technologie ARCOR může být také kombinována s tepelným zušlechťováním dílců. Součástky zpracované s těmito kombinovanými úpravami vykazují vysoké podpovrchové mechanické vlastnosti společně s povrchovými vlastnostmi, odolnost vůči tření a vůči korozi. 

V současné době uznávaný jako standardní povrchová úprava v automobilovém průmyslu je ARCOR se svou verzí V, zajišťující extrémní protikorozní odolnost a vynikající povrchové mechanické vlastnosti. 
 • povrchová úprava vyvinuta tak, aby poskytla víceúčelové povrchové vlastnosti
 • vlastnosti zvyšují odolnost proti opotřebení, zadíráni a únavě materiálu
 • protikorozní odolnost (přesahující 400 hodin, v některých případech 600 hodin při zkoušce neutrální solnou sprchou)
 • povrchová úprava vyhovuje stále náročnějším provozním podmínkám vyžadovaným pro mechanické součástky z oceli, litin a legovaných ocelí
 • povrchová úprava je založena na procesu karbo-nitridace s následnou oxidací
 • nabízí účinné, ekonomické řešeni vyhovující předpisům ochrany životního prostředí

APLIKACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY ARCOR:

 • náhrada za krytí tvrdým chromem Cr6, pozinkování, krytí kadmiem a niklem
 • náhrada jiných druhů karbonitridace 
 • náhrada nerezové oceli levnější ocelí upravenou ARCOREM
 • hydraulické součástky (kulové uzávěry, pneumatické pružiny, šoupátkové ventily, potrubí, pístnice pro hydraulické zvedáky, tlumiče otřesů, trubky, ...)
 • automobilové součástky (kulové čepy, brzdové rotory, písty hmatadel, vačkové hřídele, kotouče spojek, klikové hřídele, válce, klece diferenciálu, vačky zarážek dveří, hnací hřídele, ozubená kola, ovladače převodové skříně, středovky (cívky), západky, pístní čepy, vahadla, hřídele motoru, hřebenové tyče řízení a ozubené válce, vidlice turbo plniče, armatura, hnací hřídele stěračových soustav
 • mechanické součástky (spony, čepy, kladky, hřídele., šoupátka, vřetena, magnetické spojky)
 • nástroje (zápustky, kovací nástroje, tvarovací nože, vstřikovací formy)

Technologie ARCOR nabízí uplatnění v:

 • automobilovém průmyslu a jeho dodavatele
 • zbrojním průmyslu
 • leteckém průmyslu a výrobě letecké hydrauliky
 • ve výrobě hydrauliky obráběcích a zemědělských strojů
 • ve výrobě čerpadel a chemických zařízení
 • ve výrobě kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů
 • ve výrobě textilních, kožešnických a šicích strojů
 • ve výrobě optických zařízení
 • ve výrobě čerpadel a chemických zařízení

Multifunkční vlastnosti:

 • vysoké mechanické vlastnosti
 • dobré třecí vlastnosti
 • vysoká protikorozní odolnost
 • funkčnost drsnosti povrchu
 • získání efektního vzhledu povrchu
 • nulové vodíkové křehnutí
 • vyváženost úpravy na součástkách složených tvarů
 • reprodukovatelnost a soudržnost
 • přizpůsobeno pro malé, střední a velké série